Безплатна консултация: +359 878 24 85 79

Регистрация

Тествайте безплатно

Дължа ли нещо при или след регистрацията?

Не, Вие не дължите никакви такси и не поемате никакви ангажименти. Ако след тестовия период желаете да продължите да използвате услугата, е необходимо да се свържете с нас.

Как мога да се откажа от услугата?

Можете да се откажете от услугата по всяко време без никакви допълнителни такси. Просто се свържете с нас и ще деактивираме услугата Ви.

Какво ще получа при безплатната регистрация?

Опция за записване на нови играчи чрез собствения Ви клубен уебсайт. Когато даден играч се запише във вашия клуб, с един клик той автоматично бива генериран в приложението и не е необходимо допълнително усилие от ваша страна.

С извършването на регистрацията приемате Общите условия за предоставяне на услугата и декларирате, че сте се запознали със Съобщението за поверителност